Please wait
Kraunama...

Prašome pridėti iki 5 nuotraukų, vaizdo ar garso failus (maks: 30mb) padėti paaiškinti problemą.

Jokios atskaitomybės Iemītnieks

Jūs ruošiatės iškelti klausimą dėl nuosavybės wihtout atskaitomybės okupantas. Spustelėkite < a href = "/dashboard/home/#/issue/createfrom" data – perjungti = "tooltip" > čia iškelti klausimą pagal savo vardu.

*pvz., stovėjimo apribojimai arba ribota prieiga mikroautobusams

ARBA

Register Now! Click here

  1. Your occupiers can report repairs here without a log-in or registration. They simply click on the right picture to get started.
  2. Your occupiers' issues are sent (with any photos) to you by email.
  3. This is where your logo will display. You will be able to change this once you have registered.
  4. Why not report a test issue now?