Please wait
Notiek ielāde...

Lūdzu pievienot līdz pat 5 fotogrāfijas, video vai audio failus (max: 30mb), lai palīdzētu izskaidrot problēmas.

Neviena atskaišu okupants

Šis jautājums tiks izvirzīts bez ziņošanas iemītnieku.

*piemēram, novietošanas ierobežojumi vai ierobežotas piekļuves Mikroautobusi

VAI

Register Now! Click here

  1. Your occupiers can report repairs here without a log-in or registration. They simply click on the right picture to get started.
  2. Your occupiers' issues are sent (with any photos) to you by email.
  3. This is where your logo will display. You will be able to change this once you have registered.
  4. Why not report a test issue now?